Ochrona danych

Korzystanie z mojej strony nie jest związane z pobieraniem danych osobowych. Jedynie w przypadku rejestracji do Newslettera jest podawany adres mailowy w celu włączenia go do bazy danych. Ten adres jest następnie wykorzystywany jedynie do celu wysyłania zainteresowanym informacji newslettera. Nie jest on w żaden sposób przetwarzany ani nie jest udostępniany osobom trzecim.

Osoby, ktore podały swoje dane osobowe w celu opublikowania ich w liście terapeutów RESET wyraziły, poprzez podanie swych danych, zgodę na tę publikację. Te dane są publikowane jedynie w wykazie terapeutów i nie są w żaden sposób przekazywane dalej.

Dane zapamiętane przez operatorów systemu, np. odwiedzane strony, nazwy pobieranych plików, data i czas odwiedzin, nie są łączone z danymi osobowymi i służą jedynie do celów statystycznych.