Akupunktur

Tradycyjna Medycyna Chińska (znana również jako TMC) jest częścią wielkiej chińskiej filozofii. Definiuje ona stan szczęścia jako absolutną harmonię pomiędzy człowiekiem i naturą. TMC postrzega ciało jako jednolity system, w którym wszystkie części, organy i systemy są połączone ze sobą torami energetycznymi. Człowiek jest wtedy zdrowy, gdy wszystkie jego energie znajdują się w stanie harmonii i równowagi.

Najstarszą zasadą chińskiej filozofii jest pojęcie biegunowości: podział na Yin i Yang. Jest to też podstawa TMC.

Tradycyjna Medycyna Chińska dzieli wszelką energię i wszystkie organy ciała na Yin i Yang. Yin i Yang są sobie przeciwnymi i jednocześnie uzupełniającymi się zasadami czy siłami. Te siły opisują stany, które nie są sztywne czy bezwzględne lecz ciągle się zmnieniające. W każdym Yin jest część Yang, w każdym Yang znajdujemy ziarno Yin.

Energia życiowa może powstać i swobodnie płynąć dopiero w całkowitej harmonii Yin i Yang. Również wszystkie organy ludzkiego ciała są przypisane Yin lub Yang. Pod pojęciem „organu” rozumiemy tu nie pojedynczy organ lecz bardziej pewien system – lepiej: pewien rodzaj organicznej funkcjonalności.

Stawianie diagnozy opiera się na obserwacji, słuchaniu, wąchaniu, dotyku i na rozmowie z chorym. Zwraca się przy tym uwagę na sposób poruszania, kolor skóry, budowę i stan umysłowy pacjenta. W ten sposób tworzy się dokładny obraz, uzupełniany przez dwie klasyczne metody diagnostyczne: diagnozę języka i pulsu.

TMC zna różne metody wyrównania Yin i Yang, na przykład akupunkturę, moksę, tuinę, dietetykę lub stawianie baniek. Często stosuje się na raz kilka z nich jednocześnie.

W akupunkturze zazwyczaj stosuje się stalowe igły lub – szczególnie u dzieci – bezbolesny zabieg laserem.