Nowoczesna Akupunktura Oka wg prof. Boela

Dla mnie współczesna akupunktura oka według Boela to wspaniała opcja leczenia oczu - szczególnie w trudnych przypadkach, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej”.
Dr med. Renee Jaschke, Wiesbaden
 

Lista terapeutów Akupunktury Oka w Polsce

Proszę się nie obawiać - nigdy nie  jest nakłuwane oko!

Szukasz pomocy, ponieważ masz zwyrodnieniowe schorzenia oczu, takie jak zwyrodnienie plamki żółtej lub retinopatia cukrzycowa? Czy medycyna konwencjonalna uznała Cię za „przypadek nieuleczalny” i szukasz alternatywnej pomocy? Nowoczesna akupunktura Boela (MAB – Moderne Akupunktur nach Boel) może w wielu przypadkach być tym skutecznym i pozbawionym skutków ubocznych rozwiązaniem.

Medycyna naturalna w dalszym ciągu niewystarczająco zajmuje się przewlekłymi chorobami oka, mimo że około 4,5 miliona Niemców cierpi na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD), a około miliona ma jaskrę (glaukoma).

W przypadku zaćmy konwencjonalna medycyna może pacjentowi pomóc, chirurgicznie implantując sztuczną soczewkę oka, dzięki czemu pacjent może znów dobrze widzieć. W przypadku innych zwyrodnieniowych chorób oczu wygląda to jednak zupełnie inaczej: w większości przypadków okuliści uważają je za nieuleczalne. Najczęstszą chorobą jest sucha degeneracja plamki żółtej - przyczyna numer jeden ślepoty klinicznej w świecie zachodnim.

W takich przypadkach medycyna naturalna, oczywiście w połączeniu z konwencjonalnym leczeniem, mogłaby dać pacjentowi nową nadzieję. Najbardziej spektakularną wydaje się tu być akupunktura oka według prof. Johna Boela.

Wielu okulistów zajmuje się jedynie i wyłącznie okiem i tylko do niego ogranicza swoją terapię. Medycyna naturalna podchodzi do tego w sposób holistyczny i uzupełnia konwencjonalną medycynę. Duński profesor, John Boel, opracował w latach 90. XX wieku nowy system akupunktury, który ma znacznie wyższy wskaźnik skuteczności niż tradycyjna medycyna chińska (TMC).

Oczywiście NIGDY nie jest tu nakłuwane oko. Ta nieco myląca nazwa została użyta w celu odróżnienia się od TMC – tylko po to, aby uniknąć nieporozumień. Podczas gdy tradycyjna chińska akupunktura pracuje z meridianami i przepływem energii, akupunktura oka próbuje wywierać bezpośredni wpływ na mózg, a oko jest przecież częścią mózgu.

Stanford Reasearch Institute Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych doszedł po intensywnych badaniach do wniosku, że ludzie otrzymują 84% wrażeń zmysłowych poprzez oczy. Nasze oczy to wyrafinowany i jednocześnie bardzo wrażliwy narząd zmysłów, wrażliwy na zaburzenia metaboliczne. Akupunktura oka ma na celu mobilizację krążenia i metabolizmu w mózgu i w oczach. Układ odpornościowy powinien uruchomić pożądany proces gojenia i aktywować komórki czuciowe oka.

Nowoczesna akupunktura oka Boela stymuluje przepływ krwi w tętnicach prowadzących do oka. W rezultacie oczy są lepiej zasilane, rozpuszczają się szlaki i uruchamiane są procesy regeneracji. Bezpośrednio w mózgu wyzwalane są impulsy lecznicze, przez co ponownie mobilizują się siły samoleczące organizmu. Efekt akupunktury oka można porównać do urazu po skaleczeniu: w bardzo krótkim czasie mózg rejestruje, że doszło do urazu. Natychmiast wyzwalane są hormony i enzymy, takie jak kortyzon i adrenalina, aby rozpocząć proces gojenia.

Cel terapeutyczny współczesnej akupunktury oka to poprawa wzroku i zdrowia oczu.

Akupunkturę oka stworzył prof. John Boel i po raz pierwszy zaprezentował ją w Niemczech w 1996 roku. Połączył tu kilka systemów akupunktury. Ta mieszanina ma na celu jednoczesne stymulowanie różnych procesów samoleczenia.

Metoda Boela nie tylko zatrzymywała rozwój takich chorób jak zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra czy retinopatia cukrzycowa, ale także znacznie poprawiała ich stan. Boel prowadzi obecnie swoją rodzinną firmę (ma kilka klinik w Danii, w tym klinikę AkuNova) i szkoli terapeutów i lekarzy na całym świecie. Do tej pory ponad 4000 specjalistów z 50 krajów nauczyło się tej metody.

Akupunktura oka nadaje się do leczenia takich chorób oczu, jak:

 • zwyrodnienie plamki żółtej, suche i wysiękowe
 • związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
 • jaskra (glaukoma)
 • retinopathia diabetica (cukrzycowe zwyrodnienie siatkówki)
 • zaburzenia tętniczego lub żylnego przepływu krwi w oku
 • zanik nerwu wzrokowego, choroby nerwu wzrokowego
 • barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (Retinitis pigmentosa)
 • ślepota z powodu uszkodzenia mózgu (korowa)
 • odwarstwienie siatkówki
 • presbyopia (starowzroczność).

Akupunktura oka ma mały wpływ na krótkowzroczność dorosłych, odnosi jednak sukcesy przy dalekowzroczności. Ponadto może poprawić krótkowzroczność dzieci.

Akupunktura oka jest kontrowersyjna naukowo i nie jest uznawana przez medycynę konwencjonalną, chociaż profesor Boel osiągnął dzięki tej metodzie bardzo wysoką skuteczność. Według jego oświadczeń początkowo wskaźnik sukcesu wynosił około 25%, dziś przekracza on 80%. Należy podkreślić, że w większości przypadków byli to pacjenci wg. konwencjonalnej medycyny „nieuleczalni”, to znaczy tacy, którym lekarze udzielili rady: „Musisz nauczyć się z tym żyć (tzn. być niewidomym)”. Wieloletnia praktyka Boela pokazuje, że prawie wszystkie choroby oczu można leczyć za pomocą akupunktury oka.

W Danii każdego tygodnia wykonuje się w czterech klinikach około 750 zabiegów.

Skuteczność leczenia zależy od tego, jak dobrze dana osoba reaguje na akupunkturę oka. W związku z tym nie można przewidzieć dokładnego skutku tej metody. Jednak zwłaszcza w przypadku chorób oczu dużym sukcesem bywa często spowolnienie postępu choroby lub zatrzymanie jej rozwoju. Przebieg choroby oka musi być regularnie przy tym sprawdzany przez okulistę.

Akupunktura oka według prof. Boela działa według sprawdzonego schematu, ale w każdym przypadku musi być dostosowana indywidualnie. Każdy pacjent otrzymuje „własną” akupunkturę oka, która uwzględnia jego sytuację i chorobę. Każdego dnia wykonuje się dwa 30-minutowe zabiegi w różnych punktach akupunktury. Pomiędzy tymi zabiegami jest przerwa trwająca co najmniej 1 godzinę. To znacznie zwiększa skuteczność leczenia.

W Niemczech student Boela, dr med. Hans Peter Wutta z Kilonii, przeprowadził badania naukowe dotyczące akupunktury oka. Pacjentów leczono tą metodą i badano przed i po leczeniu. Następnie zostali oni sprawdzeni przez Uniwersytet w Hamburgu.  Kryteriami oceny były wyniki tego testu i przedłużenie zatrzymania się choroby

Wyniki terapii u mężczyzn i kobiet były zaskakująco dobre: 76% odczuło poprawę. Dr Wutta zbadał również, czy wiek pacjentów miał wpływ na wyniki i stwierdził, że nie było takiej zależności.

Ze względów prawnych muszę jednak zaznaczyć, że akupunktura oka według profesora Boela jest metodą medycyny naturalnej i nie należy do ogólnie przyjętych metod medycyny konwencjonalnej.

Wszystkie stwierdzenia dotyczące właściwości i działania, a także wskazania do akupunktury oka według Johna Boela są oparte na spostrzeżeniach empirycznych tego kierunku terapeutycznego i nie są podzielane przez dominującą medycynę konwencjonalną.

Jestem certyfikowanym przez prof. Johna Boela terapeutą nowoczesnej akupunktury oka i stosuję ją w moim gabinecie. Jedna seria zabiegów składa się z 10 kolejnych dni roboczych, z których każdy obejmuje dwie sesje akupunktury oka. W weekend jest przerwa. W ciągu dwóch tygodni można rozpoznać, czy i jak dobrze dana osoba reaguje na leczenie. Aby ustabilizować wynik, w przypadku większości chorób zwyrodnieniowych oczu ważne jest odświeżanie leczenia w regularnych odstępach czasu (od 1 do 6 miesięcy).

Ponieważ akupunktura oka jest bardzo skuteczna już po kilku sesjach, daję pacjentowi możliwość sprawdzenia, czy ta metoda mu pomoże i oferuję próbny dzień leczenia.

Leczę tylko pacjentów zdiagnozowanych przez konwencjonalną medycynę lub tych, którzy zostali do mnie skierowani przez leczących ich okulistów. Chętnie współpracuję z okulistami, którzy mogą kontrolować wyniki terapii.

W rzeczywistości nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do nowoczesnej akupunktury oka - istnieją tylko względne przeciwwskazania, które jednak dotyczą ogólnie akupunktury jako takiej.

Względne przeciwwskazania

 • Zaburzenia krzepliwości krwi – akupunktura jest możliwa w przypadku zaburzeń krzepliwości, ale tylko ze szczególną ostrożnością. Ponieważ głębokość penetracji akupunktury oka jest jednak niewielka, ryzyko silnego krwawienia jest znikome.
 • Ciężka choroba serca - akupunktura może spowodować nagły spadek ciśnienia krwi, co może prowadzić do utraty przytomności.
 • Ciąża - różne publikacje rozważały, czy akupunktura może wywołać przedwczesny poród. Nie ma jednak takiegio niebezpieczeństwa, jeżeli nie będą nakłuwane pewne szczególne punkty.

Najgorsze, co może się wydarzyć przy leczeniu akupunkturą oka, to to, że ona nie poskutkuje. Nie będzie to jednak miało niekorzystnego wpływu na zdrowie –  choroba będzie przebiegać tak jak i bez tej terapii.

Lista terapeutów Akupunktury Oka w Polsce