INMAS

INMAS: Integrative Neuromuscular Acupuncture System

Integratywny Neuromięśniowy System Akupunktury

Nowy system akupunktury przy leczeniu bólu

Wielu konwencjonalnych terapeutów uważa, że klasyczny system akupunktury jest niepotrzebnie skom-plikowany i niezgodny z ich wykształceniem medycznym, ale nie są świadomi istnienia tego nowoczesnego systemu. INMAS uwzględnia zarówno zasady klasycznej akupunktury, jak i najnowsze naukowe wyjaśnienia leżących u jej podstaw mechanizmów. Każdy, kto chciałby włączyć akupunkturę do swojej codziennej praktyki w leczeniu bólu, może z łatwością  szybko nauczyć się tego systemu.

INMAS umożliwia przedstawicielom zawodów medycznych i pomocniczych – lekarzom, lekarzom medycyny naturalnej, osteopatom, kręgarzom, dentystom, podologom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom i innym – naukę akupunktury w ramach znanych zasad biomedycznych i stosowanie jej w oparciu o własną praktykę medyczną.

Wszystkie formy akupunktury wykorzystują igły, które pozostawiają rany kłute w tkance. Igły i spowodowane przez nie urazy aktywują własne mechanizmy przetrwania organizmu, które normalizują homeostazę i wspomagają samoleczenie. Na ten proces składają się mechanizmy ośrodkowe i peryferyjne.

Centralnie: Nakłuwanie i zmiany spowodowane przez igły stymulują części mózgu, które aktywują pod-stawowe systemy przetrwania – układ nerwowy, hormonalny, sercowo-naczyniowy i odpornościowy – oraz normalizują czynności fizjologiczne w całym organizmie.

Obwodowo (peryferyjnie): Wywołują reakcje fizjologiczne wokół miejsca nakłucia, w których wszystkie cztery systemy przetrwania przyczyniają się do odczulania i regeneracji uszkodzonej tkanki. W miejscu nakłucia jest uruchamiana kaskada reakcji umożliwiających przeżycie, w tym odpowiedź immunologiczna (lokalna reakcja na nakłuwanie).

Akupunktura nigdy nie leczy konkretnego objawu patologicznego, lecz normalizuje równowagę fizjologiczną wewnętrznego środowiska organizmu i wzmacnia jego siły samoleczenia. Nie jest ukierunkowana na konkretny objaw lub chorobę, ale traktuje organizm jako całość.

Ponieważ akupunktura jest terapią fizjologiczną, jej skuteczność zależy od (1) tego, czy objawy lub chorobę w ogóle można wyleczyć oraz (2) od tego, jak duży jest potencjał samoleczenia danego pacjenta.

INMAS wywodzi się z dwóch wielkich tradycji: 300-letniej nauki analitycznej Zachodu i 2500-letniego empi-ryzmu wschodnioazjatyckiego. System ten łączy w sobie ustandaryzowany protokół leczenia zachodniej me-dycyny naukowej z elastycznym, indywidualnie dostosowywalnym podejściem medycyny azjatyckiej.

W teorii i praktyce klinicznej INMAS z jednej strony wchodzą w grę nowoczesne zasady biomedyczne, z drugiej zostały w pełni zachowane najważniejsze zasady medycyny wschodnioazjatyckiej:

 • przywrócenie fizjologicznej homeostazy (równowaga yin i yang)
 • maksymalizacja mocy samoleczenia bez skutków ubocznych
 • leczenie zarówno ben (rzeczywistej przyczyny choroby, całego organizmu), jak i biao (objawów choroby)
 • INMAS spełnia wszystkie kryteria procedury klinicznej:
 • Prostota: Cały proces od badania pacjenta do wkłucia można przeprowadzić w gabinecie w bardzo krótkim czasie.
 • Powtarzalność: Wszystkie procedury i wyniki terapeutyczne są rzetelne i powtarzalne, niezależnie od tego, czy zabieg przeprowadzał doświadczony terapeuta, czy początkujący.
 • Przewidywalność: Dzięki tej metodzie terapeuta może dokonać następujących przewidywań dotyczących wyników leczenia:
  • czy pacjent zareaguje na akupunkturę?
  • ile zabiegów potrzeba, aby złagodzić ból?
  • czy będzie nawrót?