Emo-Taping

Nowa metoda łagodzenia konfliktów psychicznych i wynikających z nich problemów zdrowotnych

Ujemną stroną naszej cywilizacji jest fakt, iż coraz mniej liczy się w niej człowiek ze swoją indywidualnością. Jesteśmy redukowani do naszych wyników. Indywidualność, emocje czy uczucia są zawadą w dobrze naoliwionym mechanizmie produkcyjnym. Aby się utrzymać, musimy pozbyć, wyrzec się części naszej osobowości – musimy się dopasować.

Poprzez dopasowanie rozumiem tu zgodność z nieludzkim kodeksem, kierującym się jedynie interesami gospodarczymi. Prowadzi to do napięć, stresu, depresji i w końcu – do choroby.

W ostatnim czasie coraz bardziej popularna staje się nowa metoda terapii, ze swoimi różnymi odmianami: Aku-Taping, Chiro-Tapig, Dolo-Taping, Kinesio-Taping, Medi-Taping, Pino-Taping... a teraz nawet Emo-Taping.

Elastyczne taśmy umożliwiają nam dojście do struktur nerwowych w tkankach łącznych. Skóra i podskórna tkanka tłuszczowa, ze swymi wszystkimi receptorami, torami przewodzenia, powięziami i naczyniami, wydają się tworzyć wspólną funkcjonalną jedność, połączoną z wszystkimi innymi strukturami naszego ciała. Tylko w ten sposób można sobie wytłumaczyć działanie akupunktury, akupresury czy terapii neuralnej.

Taśmy powodują –  przy każdym ruchu – rozluźnienie mięśni i podskórnej tkanki tłuszczowej. Na skutek tego wzrasta ukrwienie skóry i leżących pod nią struktur. Tkanki rozluźniają się i „meldują” to rozluźnienie innym systemom ciała.

Emocjonalny taping może być zastosowany  przy stanach lękowych, fobiach, depresjach, stresie, przy psychicznym wypaleniu (burn-out), bezsenności i bólach głowy. Z równym powodzeniem także przy problemach w partnerstwie i w rodzinie...

W takich sytuacjach ciało reaguje na emocjonalny problem specyficznym fizycznym napięciem. To napięcie podtrzymuje, na drodze sprzężenia zwrotnego, wywołujący je problem i w pewnych regionach ciała obniża się temperatura (na skutek zmniejszonego ukrwienia). Poprzez naklejenie taśm usuwamy napięcia. Tkanki są ponownie lepiej ukrwione i podnosi się temperatura powierzchni ciała. Skutkiem tego jest normalizacja stanu psychicznego.

Znany nowojorski psychiatra, Alexander Lowen, był zdania, że każdy nierozwiązany konflikt psychiczny prowadzi do segmentowych napięć￿ Rozumiemy pod tym biegnące dookoła ciała stwardnienia w obrębie skóry, podskórnej tkanki łącznej i mięśni. Te teorie potwierdziły badania termiczne przeprowadzone w 1982 roku na uniwersytecie w Heidelbergu: w przypadku podobnych konfliktowych konstelacji stwierdzano w tych samych segmentach stan napięcia i związane z tym zmniejszone ukrwienie. Termogram prezentował w tych obszarach skóry obniżoną temperaturę.

Można zastosować różne rodzaje terapii, aby usunąć napięcia i podwyższyć temperaturę: można zaaplikować masaż, przeprowadzić terapię neuralną (wstrzykiwanie lokalnych środków znieczulających ￿prokainę lub lidokainę), poddać pacjenta zabiegowi czaszkowo-krzyżowemu... lub nakleić taśmy. Taśmy mają, w porównaniu z innymi metodami, długofalowe działanie: naklejone na ciało, rozwijają tam przez co najmniej tydzień swą aktywność. Tydzień tapingu to tydzień nieprzerwanej terapii ￿dzień i noc.

Strefy tapingu

Ciało reaguje na konflikty segmentalnymi napięciami, znajdującymi się głównie w obszarze mięśni i tkanki łącznej pleców, przy kręgosłupie. Przy dłuższym utrzymywaniu się tego stanu dochodzi do bolesnych uwypukleń w dyskach międzykręgowych a nawet do ich wypadnięcia. Uwypuklenia dysków rzutują bóle w daleko oddalone od kręgosłupa segmenty. Napięcia w górnym obszarze kości krzyżowej mogą spowodować dolegliwości ostrogi piętowej, napięcia w górnym odcinku lędźwiowym prowadzą do dolegliwości bardzo podobnych do zapalenia wyrostka robaczkowego lub jajników. W dotkniętych problemami segmentach obniża się temperatura skóry, co jest widoczne na specjalnych termogramach.

Poprzez odpowiednie naklejenie taśm osiągamy podniesienie się powierzchownej temperatury, co prowadzi do:

  • zmniejszenia się dolegliwości
  • zmniejszenia się napięcia w danym segmencie
  • unormalizowania powiązanego z tym napięciem konfliktu psychicznego.